Záručné podmienky

Reklamačný poriadok Tento reklamačný poriadok bol stanovený podľa platných legislatívnych noriem a nariadení a vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v zákonom stanovenej dobe.


Uplatnenie reklamácie pri tovare značky HP.
Kupujúci sa obráti priamo na servisné stredisko HP, ktoré zdarma vyzdvihne produkt od zákazníka, opraví výrobok, a následne bezplatne doručí výrobok zákazníkovi domov. Objednanie prepravy uskutoční zákazník cez formulár:  Objednanie bezplatnej prepravy pri reklamacii
Osobné odovzdanie:
Je tiež možné že kupujúci osobne odovzdá výrobok v najbližšom servisnom stredisku firmy HP, alebo u niektorého zo servisných partnerov firmy HP. Firma HP má servisné strediská v 3 mestách a servisných partnerov v 30 mestách po celej SR a ČR. Servis notebookov HP Pavilion je zabezpečený priamo v SR servisným strediskom: http://www.swissservice.sk/kontakt

Záručné podmienky Dĺžka záručnej doby je uvedená pri každom produkte v internetovom obchode, v dodacom/záručnom liste, a ak nie je uvedená, vzťahuje sa na daný tovar záručná doba 36 mesiacov.
Na spotrebný materiál a akumulátory je dĺžka záručnej doby podľa bežnej doby životnosti. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim a predlžuje sa o dobu odstraňovania chýb alebo výmeny tovaru.Vybavenie reklamácie Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo,aby bola bezplatne,včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť reklamovaný tovar iným tovarom s rovnakými alebo vyššími parametrami tak, aby doba reklamácie bola čo najkratšia, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vadypožadovať výmenu veci, alebo aksa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou alebo budú uschované.

 

 

  Loading...